Институции Общество

Изключителен интерес към законопроекта за промени в Семейния кодекс

Пазарджик Изключителен интерес показва общественото обсъждане на законопроекта за промени в Семейния кодекс, касаещи правата на осиновени и осиновители – над 300 становища, предложения и мнения само за 14 дни. Данните бяха изнесени на пресконференция в Пазарджик от правосъдния министър Екатерина Захариева. Тя коментира, че за пръв път законопроект предизвиква такъв интерес.

 

E_Zaharieva_deteE_Zaharieva_Boneva

Екатерина Захариева посети Пазарджик по повод Информационен ден за осиновяването, организиран от Алианс за социално развитие и Българска асоциация осиновени и осиновители.  Гости на информационния ден бяха заместник-министърът Вергиния Мичева- Русева, директорът на Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“, Желязка Иванова от Българска асоциация осиновени и осиновители и Златка Грудева, представляващ Консорциум „Алианс за социално развитие – Пазарджик“. По отношение законопроекта за промени в Семейния кодекс, министър Захариева постави няколко акцента по темата, табу в продължение на години – осиновеното дете има право да знае това и грижа на родителите е то да бъде информирано в подходяща възраст. Пример за това дават и родители, които са го направили и на чието дете „доброжелател“ е решил да сподели знанията си за произхода му. В един такъв случай осиновеното дете със самочувствие и съвсем на място е отговорило, че е така, защото е избрано. По отношение разкриване на тайната на осиновяването дебатът също е голям. Предлага се да бъде разкриван произходът не само на родителите, но и на роднините. Противоположни мнения предизвиква вероятността биологичните родители да не желаят да бъдат известни (или поне местожителството им). Затова считаме, че трябва да работим съвместно с неправителствения сектор и да се намери най-добрият вариант, за да не бъде детето отхвърлено повторно.

Промените в Семейния кодекс  предвиждат още премахване на възможността за прекратяване на осиновяване по искане на осиновителите, добави министър Захариева. По думите й този текст в закона е отживял и накърнява правата на децата. За последните три години у нас има 21 искания за разсиновяване. Захариева уточни, че ще се запази възможността за прекратяване в случаи, когато социалните служби или прокуратурата преценят, че осиновяването е вредно за детето.   Екатерина Захариева посочи още, че в промените е заложено опростяване на процедурите и създаване на Национален съвет по осиновяване. По този начин всички документи ще се подават на 1 място, а осиновителите ще бъдат вписвани в единен регистър, чрез който ще се търси подходящо семейство за детето. Друга съществена промяна е автоматично вписване на дете за осиновяване, когато в срок от 6 месеца биологичните родители не са потърсили детето или не са подали молба за реинтеграция.

До края на месеца ще бъде внесен и законопроект за детско правосъдие, който ще отмени Закона за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, добави още Екатерина Захариева. Действащият е от 1959 г. и не отговаря на съвременните изисквания. Предвиждат се закриване на интернатите и поправителните домове и създаване на Центрове от семеен тип с до 10 деца, с които ще работят специално подготвени педагози и психолози. Целта е превъзпитание на децата. Информационният ден продължи с публична дискусия на тема „Осиновяването – мисия специална“.

Коментари