Общество

Извън класната стая

Пазарджик-Пещера

Може ли родителите да бъдат активно въвлечени в училищния живот, а децата да ходят с удоволствие на училище? Подкрепящи учители, които макар и в малки населени места, преподават учебните предмети по най-съвременните интерактивни методи,  запознавайки възпитаниците си с бита, културата и историята на етносите в България и формирайки в тях уважение към страната ни? А сега си представете всичко това с родители и ученици от уязвими групи, предимно от ромски произход! Тези дейности, а и много други са залегнали в проекта „Българско даскало“, реализиран от екипа на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“, подкрепен по Програма за детско и младежко развитие „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“.

От началото на учебната 2015г. в ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Алеко Константиново и ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Пещера, стартираха дейности по създаване на среда за подобряване на комуникацията между  учители-ученици-родители-местна власт-местни организации и иновативни подходи за социалното включване на  деца и младежи от уязвими групи.

За своята история, бит и култура децата от двете школа учат в специални извънкласни часове носещи името на проекта. В СИП „Българско даскало“ малчуганите се срещат с възрастни хора от местната общност, които пазят паметта на съответното населено място. Поглеждайки към бъдещето си, учениците биват посещавани от представители на местния бизнес, които им разказват от какво образование и умения се нуждаят децата, за да упражняват съответната професия. Такива срещи вече са уредени за професиите фризьор и хлебар. Разбира се, че всяка друга фирма, която иска да инвестира в бъдещето на региона и желае да разкаже на учениците за своята дейност е добре дошла. Нужно е само да се свържете предварително с представител на Фондация „КУЗМАНОВ“.

Учители срещат родители. Така може да се опише най-общо съвместната работа между предимно ромските родители и учителите от училищата-партньори. В специално създадени родителски клубове родителите се събират, за да обсъждат различни въпроси свързани с учебното заведение като: какво може да се промени в школата, за да станат още по-желани и хубави за техните деца; училищата да кандидатстват ли за обединени училища (съгласно новия закон за Предучилищното и училищното образование); намиране на спонсори; съвместни дейности между ученици-родители-учители (спортни и кулинарни състезания, благотворителни базари и др.); разговори по различни социални, образователни и здравни теми и много други дейности. Учителите и родителите преминават през специални обучения, водени от специалисти, за подобряване на комуникацията и работата помежду си.

Не на последно място е и овластяването на учениците в специални ученически парламенти.  Да, за повечето читатели парламент е мръсна дума, но учениците от с. Ал. Константиново и гр. Пещера влагат друг смисъл в нея – подкрепа на връстница,  подпомагане при организирането на различни събития (викторини, концерти, тържества и др.) за Дена на Народните Будители, Ден на розовата фланелка, Ден на Майчиния език, празници и др. В тези ученически парламенти децата подкрепят различни обществено значими каузи, които ги касаят, учат се на гражданска позиция и научават повече за правата си.

Сигурни сме, че до края на проекта (август 2017г.) двете учебни заведения включени в него, ще станат едни от водещите училища в региона, носители на нови компетенции в учителите, ниви взаимодействия учител-ученик-родител-местна власт, по-добра мотивация на учене в децата и успешно работещи с всякакви деца.

 

Коментари