Институции Криминално Общество

Изборът на общински съветници в Белово отново влиза в Административния съд

София-Пазарджик

Тричленен състав на Върховния административен съд  отмени Решение №692/26.11.2015г. на Административен съд-Пазарджик и връща делото за ново разглеждане от друг състав. Делото бе образувано по касационна жалба на коалиция "Реформаторски блок" след отхвърлянето от първоинстанционния съд на жалбата им против Решение№189-МИ/26.10.2015 на ОИК-Белово за обявяване на резултатите за общински съветници в община Белово, с която касационният жалбоподател иска отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго решение по същество на спора, с което да бъде обявен за недействителен избора на общински съветници в община Белово, заради съмнително големия брой недействителни бюлетини и поправки в протоколите, твърдейки, че голяма част от тези бюлетини (със сигурност повече от 3 на брой) всъщност са действителни и в тях е отразен ясен и недвусмислен вот единствено за листата на коалиция „Реформаторски блок”. ВАС е приел, че обжалваното решение е постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, свързани с допускане на необходимите доказателствени средства, както и на правилата за преценка на установените доказателствени факти. По тези доводи, ВАС е счел, че обжалваното решение следва да бъде отменено и тъй като се налага събиране на нови доказателства, делото се връща за ново разглеждане от друг състав на Административен съд-Пазарджик с указания: "… При новото разглеждане на делото, съдът следва да допусне оглед на всички недействителни бюлетини, като едва след този оглед може да направи извод, дали има бюлетини, които са били действителни по отношение на вота за кандидатска листа, с оглед на разпоредбата на чл.437, ал.2, т.5 от ИК, но неправилно са били отчетени като недействителни …".

Коментари