Избори

Изборният ден е започнал нормално във всички секции в областта, две са преминали на гласуване с хартиени бюлетини

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Изборният ден на територията на област Пазарджик стартира във всички секции, съобщи председателят на Комисията Антони Върбев. Има неявили се членове, поради здравословни причини. Част от членовете са заменени от предоставените резерви за съответните Общини. В друга част от секциите, където е установено липса, секциите продължават работата си с намален брой членове, но с изискуемия от закона минимален брой.В две от секциите в област Пазарджик вече се премина към гласуване с хартиени бюлетини поради установен проблем с машините за гласуване. Това са секциите 132900023 в с.Ковачево, община Септември, и 131900061 в гр.Пазарджик.

Пресцентърът на ОД МВР – Пазарджик допълва, че изборният ден на територията на област Пазарджик е започнал в спокойна обстановка и всички 359 избирателни секции са предадени от охраняващите ги служители от МВР на секционните избирателни комисии. Над 600 човека от структурите на вътрешното министерство в региона са ангажирани в охраната на изборния процес в местата за гласуване и изборните секции, проверка на сигнали, за спазване на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението.

По време на изборите полицейските служители са бъдат разположени вън от секциите, като няма да допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на МВР могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.

Припомняме, че сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Пазарджик и звената в районните управления в Септември, Пещера, Панагюрище и Велинград ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите. Служителите ще работят на 02 октомври /неделя/ от 08.30 до 19.00 часа. През вчерашния ден са издадени 11 удостоверения за гласуване , а от началото на седмицата до момента издадените удостоверения са 30.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения на изборния процес на телефон 02/9011298 и имейл izbori2022@mvr.bg. Подаваните сигнали на откритата линия трябва да са относими към дейността на МВР.

Коментари