Институции Спорт

Избират изпълнител на ремонта на стадиона

Пазарджик

С постановление на Министерски съвет от от месец декември 2018 година  на Община Пазарджик бяха отпуснати 800 000 лева за ремонт на Стадион «Георги Бенковски».

Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за инженеринг за проектиране и строителство. Ремонтът ще обхване централната трибуна и тревното покритие.

Коментари