Институции Общество

Избираме най-изявените в сферите на образованието и културата

Пазарджик Община Пазарджик стартира процедурата за номиниране на най-изявените учители, училищни директори и творци в сферата на образованието и културата по повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, съобщи кметът Тодор Попов.

Наградите за ярки и значими постижения в областта на изкуството и културата са в разделите литература, музика/танц, приложно/изобразително изкуство, театър, журналистика и фотография. Те се присъждат за значителен принос и висок професионализъм при създаването на художествени творби в горепосочените области за предходната календарна година.

Присъжда се и една награда за цялостен принос в развитието на културата на община Пазарджик.

Предложения се правят от името на културните институти на територията на община Пазарджик, творчески групи, дружества, формации, неправителствени организации, импресарски звена и др. Една институция или лице може да номинира само по един творец от всеки раздел. Крайният срок за представяне на предложенията в областта на културата е 11 май.

Отличието „Учител на годината“ се присъжда в следните области:

– За постижения в педагогическата практика с деца от предучилищна възраст.

– За постижения в педагогическата практика с деца от начален етап на основната образователна степен.

– За постижения в педагогическата практика с деца от прогимназиален етап на основното образование.

– За постижения в педагогическата практика с ученици от гимназиален етап.

– За постижения в гражданското образование и възпитание на децата и учениците, както и за значими техни изяви в сферата на науката и изкуството.

Предложенията се правят на база решение на педагогическите съвети в съответното училище.

Отличието „Директор на годината“ се връчва в областите:

– Директор на детско заведение;

– Директор на начално училище, помощно училище, ЦПЛР;

– Директор на основно училище;

– Директор на средно училище, гимназия.

Право да излъчват свои номинации имат РУО – Пазарджик, Общинската структура на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Учителските синдикати, Общинска администрация.

Срокът за представяне на предложенията в сферата на образованието е 27.04.2018 г.

Тържествената церемония по връчване на отличията ще се проведе на 18 май от 14:00 часа в зала „Маестро Георги Атанасов”. Кметът допълни, че и през тази година ще има приятни изненади.

Коментари