Институции

За 5 години земеделските стопани в област Пазарджик са получили около 280 милиона лева

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

Областният управител Стефан Мирев приветства земеделските стопани от региона, които участват в информационната среща на Министерство на земеделието, храните и горите, която се провежда днес в Пазарджик.

На срещата присъства зам.-министърът на МЗХГ д-р Лозана Василева, която поздрави земеделските стопани и допълни, че от 2014 г. до момента по различните мерки за подпомагане на бенефициенти от област Пазарджик, са изплатени около 280 млн. лв. Стефан Мирев благодари на представителите на МЗХГ за организирането на информационната кампания в нашия регион и призова земеделските производители и животновъди да спазват стриктно противопожарните мерки в горските и полски територии на област Пазарджик, за да не се допускат пожари, които нанасят огромни щети. Със Заповед на Областния управител е обявен за пожароопасен в горските територии, периодът от 15.04.2019 г. до 31.10.2019 г.
По време на информационната среща земеделските стопани бяха запознати със схемите за директни плащания за 2019 г. Информация от проведените проверки във връзка с идентификация на животните и регистрацията на животновъдните обекти. 
Новите моменти в Националната програма по пчеларство 2020 – 2022 г.

Коментари