Общество

За 10 години броят на новородените извънбрачни нараснал с близо 13 процента

Пазарджик

Момичета са децата, които са се раждали по-често в областта през 2014 година, показва справка на ТСБ Пазарджик. Общо през годината област Пазарджик отчита 2 592 живородени.  Момчетата са 1270, а на момичетата – 1322. За десет години извънбрачните между тях са нараснали с близо 13%, а само за 2014 г. те са с близо 68% от всички родени. За съжаление, броят на децата е по-малък от този през 2013 г., когато са се родили 2617 бебета.  Макар и малко, по-нисък е и коефициентът на общата раждаемост.

За 2014 г. той е 9.7‰, а през предходните 2013 и 2012 г. е бил съответно 9.7 и 9.8‰. В градовете и селата живородените са съответно 1 672 и 920 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 10.0‰, а в селата – 9.1‰. През 2013 г. тези коефициенти са били съответно 9.9 и 9.3‰. Според статистиката, жените в област Пазарджик раждат по-рано в сравнение с дамите в други части на страната. През 2014 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете тук е 24.4 години, при 26.7 г. за страната.
Данните показват още, че се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания. Относителният дял нараства от 55.0% през 2004 г., на 67.9% през 2014 г.
През 2014 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Пазарджик е 1 758, или 67.8%, от всички живородени.
Цифрите показват още задържащо се високо ниво на общата смъртност. Броят на починалите през 2014 г. в област Пазарджик е 4011 души, а коефициентът на общата смъртност – 15.0‰. Спрямо предходната година броят на починалите се е увеличил с 240, или с 6.4%. През годината починалите деца са 21. Коефициентът на детската смъртност на 1000 живородени за област Пазарджик за 2014 г. е 8.1‰, който отрежда на областта 16-то място. За страната този  коефициент е 7.6‰.
Годината отчита и нещо положително – увеличение на броя на сключените бракове. Те са 895 и са със 149 повече от предходната година. Коефициентът на брачност в областта през 2013 г. е бил 2.8‰, а през 2014 г. – 3.3‰. В същото време броят на разводите е с 16 по-малък. През 2014 г. те са 294, а през 2013 г. са били 310.
Като цяло, отрицателния естествен прираст в областта продължава. През 2014 г. населението в региона е намаляло с 1419 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст,  в област Пазарджик е минус 5.3‰, показва статистиката.Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 3.5‰, а в селата – минус 8.3‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.
През 2014 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.
Отрицателен в пазарджишко е и механичният прираст – минус 4.9‰, въпреки  че в сравнение с 2013 г. в област Пазарджик са се заселили 46 души повече. От общините в областта само община Лесичово  и община Стрелча имат положителен  механичен прираст – съответно плюс 53 и плюс 38 души

Коментари