Институции

За търсещите работа

Работни места за специалисти с висше образование:

10 лекар

3 фелдшер

1 медицинска сестра

1 инженер, строителство на сгради и съоръжения

5 механик, промишлено оборудване

1 счетоводител

1 ръководител на формация за автентичен фолклор, 1/2 щат 

1 логопед,  1/2 щат

1 технолог по месо

1 технолог, спец.”машинен инженер”

1 технолог, спец.”електроинженер”

1 технолог, инженер химик

1 техник-механик, технолог /студена обработка/

1 технолог, леене на алуминий под налягане

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1 технически секретар, с английски език

1 кредитен специалист, с компютърни умения  

2 помощник-възпитател

1 домакин

1 главен специалист, пътно строителство

1 организатор, офис

1 спедитор

1 стоковед

5 крупие

1 прасьор стоки

5 търговски представител

4 касиер

19 продавач-консултант

3 работник, кухня

10 камериер/ка

4 готвач

1 помощник готвач

2 манипулант, промишлеността

2 манипулант, промишлеността, в цех за салати

6 машинен оператор, шиене на облекла

2 гладач, ютия

3 работник, производство на закуски      

15 обслужващ работник, хранително производство

1 настройчик, машини

1 електротехник, промишлено предприятие1                                                    

2 оператор,  металорежещи машини с цпу                                                 

1 оператор, преса за метал                                                                                

3 оператор на шприц машина

1 машинен оператор, с компютърни умения                                                                 

1 настройчик, машинни инструменти

10 монтажник, слаботокови предпазители

30 монтажник, електронни елементи

2 монтажник, дограма                                                                                                             

5 техник-механик /настройчик/

1 техник / механик инструменти

1 контрольор качество

1 координатор производство

1 машинен оператор, машина за леене

1 матричар

1 почиствач метални отливки

6 механик

5 техник, електронна техника

4 механик, промишлено оборудване

4 монтажник, метални конструкции                                                                     

12 заварчик

1 шлосер, поддръжка на леярски инструменти

1 леяр

1 електромонтьор

1 шлифовчик стъкло

4 стругар

5 шофьор на лекотоварен автомобил, кат. „В”, превози за и от ЕС

1 шофьор, разносна търговия

2 шофьор на закуски

2 шофьор, куриер

2 шофьор, товарен автомобил 

17 шофьор, товарен автомобил/международни превози   /с опит/       

1 шофьор, кат.”Е”-вътрешен транспорт в страни от ЕС /с опит/  

1 водач мотокар                                                                                           

3 автомонтьор

4 дърводелец, мебелист

2 производител, мека мебел, с опит                                                                    

1 крояч, дървени модели                                                                               

2 балировач-пакетировач                                                                              

1 носач-товарач, стоки                                                                                                  

5 машинен оператор, пластмасови изделия                                                                                                               

2 монтажник, мебели

1 работник, пълнене на колбаси

15 работник, правене на колбаси

1 работник, производствона метални конструкции

1 работник, обработка на стъкло, с технически умения          

2 работник, зареждане на акумулатори

3 работник пастировка

1 работник, производство на акумулатори                                                        

1 монтьор, оловни акумулатори

2 огняр

1 товаро – разтоварач

6 общ работник

6 общ работник, промишлеността

6 манипулант, промишлеността

3 охрана казино

Коментари