Институции

За седмица БАБХ извърши близо 600 проверки по морето и 3 пъти повече в страната

За седмица инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните извършиха 2326 проверки, 580 от които по българското Черноморие, съобщава БАБХ. Вследствие на инспекциите по морето са издадени 60 Предписания, съставени са 22 Акта за установяване на административно нарушение.

 

Възбранени и насочени за унищожаване са близо 260 кг месо, месни и млечни продукти, над 14 кг готвени ястия с изтекъл срок на годност, над 25 кг рибни продукти,  94 яйца и близо 77 кг храни от неживотински произход. С преустановена дейност са 8 обекта на територията на град Варна. 

В резултат на инспекциите в останалите области на страната са издадени 119 Предписания и са съставени 31 Акта. Възбранени и насочени за унищожаване са над 627 кг месо, месни и млечни продукти, 11 кг рибни продукти,  94 яйца и близо 69 кг храни от неживотински произход. 

Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите в Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите. Констатирано е също и предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, пропуски в етикетирането и извършване на неразрешена според удостоверението за регистрация на обекта дейност или обект без регистрация по смисъла на чл.12 от ЗХ, както и лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност. 

През изминалата седмица са извършени 50 проверки на кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни. Издадено е едно предписание.

Коментари