Общество

За първи път обучение по фондонабиране в Библиотеката

Пазарджик

Първото по рода си обучение по фондонабиране се проведе в Регионална библиотека ”Никола Фурнаджиев” в Пазарджик. То се финансира от фондацията на Бил и Мелинда Гейтс „ Глобални библиотеки” , в партньорство с Библиотеката  По време на двудневното обучение бяха обучени 12 библиотекари от цялата Пазарджишка област.

Темата на образователната инициатива бе „Набиране на средства от индивидуални дарители и бизнеса”. Целта на обучението бе да се формират базисни знания за набирането на средства и да се придобият умения по стъпките в процеса. Акцент в програмата бе формулирането на кауза, която да спечели доверието на потенциални дарители. Разгледани бяха каузите на читалищните библиотеки и на общинските, и регионални библиотеки, като целта е формиране на цялостна стратегия за привличане на дарители. Лектор на форума бе Людмила Атанасова, Директор Програми НПО в bcause.bg.  Библиотеката бе и съорганизатор и на още едно обучение, по компютърни умения за работа с Ексел и Пауър Пойнт. Лектор беше инж. Сашо Гешев, а в обучението участваха 12 новоназначени библиотекари от целия регион. 

Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев"

Коментари