Институции

За птиците и Съдебната палата

Пазарджик

Система за защита от птици беше изградена в Съдебната палата в Пазарджик. Проблемът с птиците не датира от вчера и не става въпрос за чуруликащи по первазите пернати. Той е дотолкова сериозен, че застрашава сграда, обявена през 1989 година за архитектурен паметник на културата от местно значение.

За повече информация ПЗ ИНФО потърси съдействие от Окръжен съд – Пазарджик, откъдето ни беше предоставено писмото на административния ръководител Елеонора Серафимова до Висшия съдебен съвет, за предоставяне на средства за система за защита от птици. В него се припомня за стотиците настанили се до 2010 година в подпокривното пространство на палатата птици и гризачи. Същата година то е почистено от отпадъци и екскременти и същите са извозени до сметище. Едновременно с това са затворени всички съществуващи по покрива капандури, за да се преустанови достъпът на гълъби. В периода септември 2012 – октомври 2013 г. сградата е ремонтирана основно, но за защита от гълъбите не е предвидено нищо. Същите продължават да кацат, гнездят и цапат (запознати добавят счупени керемиди и течащ покрив).

ptici-sad2

„Периодично се извършва проверка и почистване на всички съоръжения на водоотвеждащите инсталации и ламаринени участъци на покрива с цел хигиенизиране на сградата, както и предотвратяване възможността за наводнения, които се случват често поради голямото количество птичи отпадъци, натрупващи се за кратък период от време”, се казва в писмото до ВСС. От направени проучвания администрацията на съда е установила, че шиповете против птици представляват ефективен и хуманен начин за защита от птици, което ще реши проблема с гнезденето и птичия тор.  За това, че сградата е архитектурен паметник от местно значение, с писмо от 29 септември 2015 г. е поискано становище от Националния институт за недвижимо културно наследство за монтиране на система за защита от птици и на 7декември 2015 г. такова е получено. 

В писмото до ВСС административният ръководител на Окръжен съд Пазарджик Елеонора Серафимова моли да бъдат отпуснати средства в размер 13 687,20  лв. с ДДС, за  да бъдат монтирани шиповете за контрол на птици по фасадите на Съдебната палата гр.Пазарджик. Намерението е те да са на улуците, стрехите, върху монтираните на задните фасади на сградата външни климатични тела, както и на всички други места, където са необходими, като шиповете ще бъдат в цвета на фасадата.

На 18 април 2016 год. системата, която се състои общо от 508 л.м гребени, е монтирана по декоративните улуци под стрехата върху външния борд и източната стена на пристройката на сградата.

Извършени са следните дейности: почистване и тониране с фасадна боя на замърсените участъци и монтиране на системата с помощта на вишка и алпинисти. Изпълнителят предоставя 10 години гаранция, че гребените няма да корозират и системата за птици ще работи по предназначението си.

 

 

Коментари