Институции

За девета година в съда започна образователна програма с ученици

Написано от ПЗИНФО

Днес официално в Зала №1 на Съдебната палата гр. Пазарджик беше открита Образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Тя предоставя девета година знание на ученици в цялата страна за законите, правораздаването и техните права и задължения като граждани. Инициативата се развива устойчиво, защото отговаря на потребностите на младежите от правна грамотност и култура, и на интереса им към социалните явления, свързани с функциите на органите на съдебната власт.

За трета поредна година в Окръжен съд – Пазарджик и Районен съд – Пазарджик ще се осъществи стаж за ученици от XI „в“ и XII „в“ клас  от паралелка „Съдебна администрация“ при ПГИМ гр. Пазарджик, който ще протече на 2 етапа.

Програмата стартира с производствена практика за дванадесетокласниците, които са първия випуск от паралелка „Съдебна администрация“ на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик. Ще продължи и през м.месец юли за учениците от XI клас от същата паралелка.

Председателят на ОС – Пазарджик Елеонора Серафимова приветства младите хора и подчерта, че придобиването на нови знания в областта на правото ще им донесе по-голям стимул и мотивация за обучение по специалността им.

Съдебният администратор на Окръжен съд – Пазарджик Анелия Спасова ги запозна с Правилника за съдебната администрация, разделението на обща и специализирана администрация като посочи видовете служби, тяхната структура и начин на работа. Лекторът разясни изискванията за заемане на съответната длъжност, реда за провеждане на конкурс и необходимите документи за кандидатстване. Тя визуализира основните права и задължения на съдебните служители съгласно индивидуалните им длъжностни характеристики като подчерта, че всички спазват Етичния кодекс по отношение на деловия стил на обличане и поведение в институцията. Това е от съществено значение за изграждането на положителен образ на съдебната власт и повишаване на общественото доверие.

Стажовете са двуседмични и се провеждат след сключено споразумение между Окръжен съд – Пазарджик и ПГИМ. В тази инициатива са включени посещения на съдебни заседания по граждански и наказателни дела, възстановка на съдебен процес, беседа с инспектори от Детска педагогическа стая и среща с инспектори от Научно-техническа лаборатория при ОД на МВР – Пазарджик. Лектори от Окръжен съд – Пазарджик ще визуализират предвидените теми, сред които гражданско правосъдие, транспортни престъпления. В хода на практиката за учениците ще бъдат организирани практически занятия по Електронно управление и ще се запознаят отблизо с работата и задълженията на съдебните служители.

Коментари