Общество

За бабите и дядовците ни – с любов и грижа

Написано от ПЗИНФО

Проектът на НЧ „Методий Драгинов – 1936.“ с.Драгиново е един от финансирането в конкурса „За нашите родители“ на фондация BCause. Конкурсът има за цел да подкрепи граждански организации, които работят с хора от третата възраст – над 65 години в направленията:

– Достойни старини – хуманитарна помощ и ежедневни нужди

– активни старини: Социализация и разнообразие на ежедневието

Проектът е на стойност 2470 лв. и предвижда подкрепа за най-възрастните хора от селото. В Драгиново живеят 117 лица на възраст над 80 години. Със средствата бяха закупени и разпределени пакети от хранителни продукти и почистващи препарати. С помощта на кметството и доброволци те бяха доставени по домовете на възрастните.

В сградата на читалището се проведоха и профилактични медицински прегледи от специалист по вътрешни болести и кардиология. Към лечение бяха насочени хора с недиагностицирани до момента заболявания.

Проектът е част от стратегията на Драгиновското читалище като организация, откликваща на широк кръг от потребности на местната общност. Читалището има за цел да провокира грижа, отношение и уважение от младите хора към възрастните.

От културната институция изказаха към кметство Драгиново и всички доброволци помогнали за осъществяването на проекта.

Коментари