Институции Общество

Застрояване и преструктуриране на част от район „Младост“ влизат в ОбС

Пазарджик Проектът за ремонт на ул. „Ал. Стамболийски“, след проведеното обществено обсъждане през първата половина на месеца, не фигурира в дневния ред за предстоящото заседание на Общински съвет – Пазарджик.

 

Тогава, в залата на Младежкия дом, се чуха предложения за начин на разположение на паркоместата (същите в проекта са за сметка на тротоарите), запазване на зеленината, до павирано ларго без паркинги. Ако съветниците разглеждат проекта отново, това би могло да се направи и като извънредна точка в дневния ред на ситипарламента или в следваща сесия. За предстоящата фигурира разглеждане на точка за: „Даване на съгласие за изработване на ПУП-План за застрояване и регулация за преструктуриране на част от район „Младост“ в обхвата на кв. 139 и ул. „Свобода“ по плана на гр. Пазарджик.“ Предложението е от секретаря на Общината Румен Кожухаров.

Снимки от общественото обсъждане за ул. "Ал. Стамболийски"

Коментари