Криминално

Засилен контрол над огнестрелните оръжия отчита полицията

Пазарджик Засилен контрол над огнестрелните оръжия отчита анализът на ОД МВР – Пазарджик за 2015 година. За периода са иззети незаконно притежавани 30 огнестрелни оръжия (пистолети, револвери, пушки, самоделно оръжие), близо 100 бойни и ловни патрони, 5135 грама ловен барут, а също и капсул детонатори.

 

Общо на територията на ОД МВР – Пазарджик от 136 юридически и 8665 физически лица се съхранява и носи 4302 броя бойно, спортно и за културни цели огнестрелно оръжие, и 9167 броя ловно оръжие. Като цяло се наблюдава намаление на притежаваните оръжия (пистолети и револвери) с цел самоотбрана, сочи анализът. През 2015 г. от 291 лица са иззети 227 броя късо нарезно оръжие и 228 броя ловно огнестрелно оръжие, поради изтекъл срок на разрешенията им. На 33 лица са иззети 49 единици оръжие с влезли в сила решения по чл. 155 и 184 от ЗОБВВПИ.

Началниците на РУ са отказали издаване на разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси на 45 лица през 2015 година спрямо 29 лица за 2014 година.

Коментари