Общество

Заразната заболеваемост продължава да се покачва

Пазарджик Все още без данни за заболели от грип, но с високо ниво на респираторна заболеваемост продължава да бъде Пазарджик. По данни на РЗИ, през последната седмица на месец януари заболеваемостта е 186.99 на 10 000 души – над 85 персентил. Регистрирани са 132 остри респираторни заболявания (ОРЗ), а в други 30 случая дигнозата е пневмония. Най-засегнатите възрастови групи са 0-4 г. и 15-29 г.

 

Седмица по-рано (18.01-24.01) в бюлетина са отчетени 131 ОРЗ и 24 пневмонии (заболеваемост 185.18 на 10 000 души), но най-засегнати са хората между 15 и 29 г. Още една седмица по-рано (11.01-17.01) заболеваемостта също е над 85 персентил, но регистрираните ОРЗ са 100, а пневмониите 21.

* Заболеваемостта се отчита на база данните, предоставени от 14 бр. общопрактикуващи лекари в Пазарджик.

Коментари