Институции

Заради паднали дъждове Стрелча вече не е на воден режим

Стрелча

Водният режим е отменен поради падналите валежи във водосбора на р."Меди дере". При необходимост от въвеждане на ново ограничение, то ще става по график, който е наличен в следния линк:

http://www.strelcha.bg/docum/zapoved%20ViK%20regim.pdf

Коментари