Институции

Заради заразен лекар отделение в областната болница е под карантина

Написано от ПЗИНФО

РЗИ Пазарджик информира за седем положителни проби за COVID-19.

Две от пробите са на мъже от град Велинград на 63 и 69 години, хоспитализирани в „МБАЛ-Велинград“.

Жена на 43 години и мъж на 69 години от град Пазарджик, са хоспитализирани в „МБАЛ-Пазарджик“.

Мъж на 69 години от град Пещера е хоспитализиран в МБАЛ „Проф. Д. Ранев“- Пещера.

На домашна изолация са поставени:
*Мъж на 45 години от село Бошуля
*Мъж на 38 години от град Пазарджик, лекар в „Кардиологично отделение“ на „МБАЛ-Пазарджик“.
Връчени са заповеди за изпълнение на директора на „МБАЛ-Пазарджик“ с които е въведена е 24 часова карантина:
*на „Кардиологично отделение“, включваща прекратяване приема и изписването на пациенти,
* и на Кардиологичен кабинета към Медицински център „Вива“.
Предписано е извършването на основна дезинфекция на отделението и медицинския център, както и да се въведе засилен дезинфекционен режим на работа в лечебното заведение, като стриктно се спазват мерките за превенция и контрол на инфекциите, съгласно Наредба № 3 за утвърждаване на медицинския стандарт по превенция и контрол на вътрешните инфекции, и насоките на Световната здравна организация.
Предприемат се съответните противоепидемични мерки спрямо персонала, който е бил в най-близък контакт с лекаря и се осигурява медицинско наблюдение, както и при необходимост провеждането на изследвания на персонал и пациенти от отделението.

Коментари