Институции

Започна санирането на малките блокове

Написано от ПЗИНФО

От жилищната сграда на бул. „България“ №42 бе даден старт на строителните дейности по програмата за саниране на малки многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“.

Мерките за енергийна ефективност на сградата на бул. „България“ № 38, 40, 42 са на стойност 286 446,22 лв. без ДДС като строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени от „ТОРИС БГ” ЕООД, гр. Пазарджик за срок от 30 дни от датата на съставяне на протокола за откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво. Дейностите по упражняване на строителен надзор ще се изпълняват от ДЗЗД „ЕКО КОНСУЛТИНГ”, гр. Пловдив.

Община Пазарджик изпълнява два проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик на обща стойност 7 330 450,67 лв. Финансирането е от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектите предвиждат по отношение на 35 многофамилни жилищни сгради да бъдат извършени дейности, свързани с внедряване на енергоспестяващи мерки, които водят до постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60% – и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.

При старта на санирането кметът Тодор Попов се обърна към пръсиствъщите с думите: „Искам да поздравя жителите на тази коорепация, с която символично даваме старт на този проект. Да поздравя жителите на всички кооперации, които бяха така любезни да бъдат наши партньори в този нелек проект. Да поздравя строителите, защото сега всички погледи ще бъдат вперени в тях“.

Кметът Тодор Попов помоли живеещите в блоковете да бъдат търпеливи, защото в началото всички ремонти са неприятни.

Коментари