Общество

Започна проучване върху статистиката на доходите и условията на живот

Пазарджик През март 2018 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018”, съобщават от ТСБ- Юг.

 

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства, като извадката за всяка година е от около 8600 домакинства, чийто подбор е случаен. Наблюдението е всички техни членове на 16 и повече години. През тази година, в периода март-май, избраните домакинства ще бъдат посетени от обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – такъв за домакинството и индивидуален. При посещенията си в домакинствата анкетьорите ще се легитимират със служебни карти.

В Пазарджишка област изследването ще се проведе в градовете Пазарджик, Белово, Брацигово, Велинград, Костандово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Сърница, както и в селата Бошуля, Гелеменово, Дебръщица, Динката, Дорково, Драгиново, Звъничево, Калугерово, Левски, Мокрище, Нова Махала, Овчеполци, Огняново, Памидово, Пищигово, Радилово, Сбор, Св. Петка, Смилец, Елшица и Симеоновец.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Коментари