Институции

Започна приемът на документи за настаняване в социалните жилища във Велинград

Написано от ПЗИНФО

Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев подписа заповедта, с която даде старт за възможността за кандидатстване от страна на нуждаещите се да ползват социални жилища.

Велинград за пръв път разполага със свой собствен жилищен фонд. Сградата е разположена в специално закупени за целта парцели близо до квартал „Асфалтова база“. Четири от жилищата са тристайни, пет-двустайни, а останалите са с по една стая. Наемът, който ще се заплаща ще е символичен.

Подборът на новите наематели ще става от общинска комисия, в която ще има и гражданска квота.

За да кандидатстват гражданите, е необходимо да попълнят заявление и декларация, кото могат да бъдат изтеглени от сайта на общината или да се получат на място от деловодството. първото картотекиране на кандидатите е със срок до 28.02.22 – ра година.

Официалното откриване на жилищната сграда се състоя в края на декември 2021 г.

Проектът “Изграждане на нови социални жилища в град Велинград” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 е на обща стойност 4 010 784.40 лв., от които 3 409 166.75 лв. /85 %/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 601 617.65 лв. /15 %/ – национално съфинансиране.

Основните дейности включваха организация и управление на проекта; инженеринг / проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството/, закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на проекта, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството, осъществяване на независим финансов одит и приключване на проекта.

Целта на проекта бе да се създаде подходяща социална инфраструктура за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението, които не могат да си наемат жилища на съществуващите пазарни цени. Изискванията към бъдещите наематели, процесът и правилата за настаняване са регламентирани в Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград, приета с решение на ОбС-Велинград през март 2019.

Коментари