Общество

Започна информационна кампания за саниране и на малки жилищни сгради

Пазарджик От днес Община Пазарджик стартира информационна кампания за изпълнение на проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съобщи кметът Тодор Попов. Той напомни, че се касае за т.нар. малки жилищни сгради – под 35 апартамента. Допълни също, че за изпълнение на дейностите ще се имат предвид параметрите на националната програма.

 

Всички заинтересовани могат да вземат участие в предвидената за целта информационна среща. На нея ще бъдат разяснени условията за кандидатстване за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Информационната среща ще се проведе на 15.12.2017г. от 11ч.  в Пленарна зала, ет.2 в сградата на Община Пазарджик.

Информация относно допустимост на сгради и пакет от изискуеми документи може да се получи в Център за информация и услуги на гражданите /ЦИУГ/ в сградата на Община Пазарджик, като пълен  пакет от документи за кандидатстване и Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са публикувани и на интернет страницата на Община Пазарджик.

Приемът на Заявления за интерес и финансова помощ от Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради ще се осъществява от 03.01.2018г. в ЦИУГ в сградата на Община Пазарджик  до изчерпване на лимита от средства предвиден в  Инвестиционната програма на ИПГВР на град Пазарджик.

Едновременно със стартирането на тази програма, Тодор Попов връчи удостоверения за въвеждане в експлоатация на сгради, обновени по Националната програма за енергийна ефективност. Удостоверенията си получиха сдружения на собственици.

Коментари