Общество

Започва шестата Академия за доброволци

Пазарджик, Благоевград От 25 до 28 април 2016 г., Благоевград ще бъде домакин на шестата поред Академия за доброволци, в която традиционно ще вземат участие ученици – доброволци към Местната комисия за борба с трафика на хора – Пазарджик, както и към осемте комисии в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив, Русе и Сливен.

Академия за доброволци`2016 г. се организира от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към Министерския съвет, фондация „Ханс Зайдел“, Община Благоевград и Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Благоевград.

Събитието ще бъде открито от Камелия Димитрова, и. д. секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, Богдан Мирчев, ръководител на фондация „Ханс Зайдел“ в България, д-р Атанас Камбитов, кмет на община Благоевград и Зорница Кралева, зам.-кмет по европейските програми и проекти на община Благоевград и председател на МКБТХ, гр. Благоевград. По време на официалното откриване ще бъде включено и обръщение от страна на Мария Габриел, член на Европейския парламент от ЕНП/ГЕРБ.

Доброволческият лагер всяка година събира доброволци от цялата страна, които активно участват в дейностите по превенция на трафика на хора, част от националните и регионални информационни кампании в градовете, в които има изградени местни структури за борба с трафика на хора. В академията ще се включат над 50 младежи, сред които и ученици, които за пръв път ще преминат подобен тип обучение и които в бъдеще ще станат част от доброволческата мрежа в страната. По време на академията младежите, ще получат познания за начините за предпазване от рискови ситуации, умения за прилагане на превантивни програми по теми, свързани с трафика на хора, ще доразвият своите презентационни умения, ще научат повече за елементите и структурата на обучителния процес по метода „връстници обучават връстници“. 

Коментари