Общество

Започва раздаването на хранителни пакети по втория транш на „Хранителна програма – 2016“

Пазарджик В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), Българският Червен кръст- Пазарджик започва поетапното раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти  на 15 282 нуждаещи се български граждани в област Пазарджик. Хранителните пакети ще се раздават в 18 пункта:

 

·         На 26 март 2018г. започва раздаването в Сърница, Септември, Ракитово, Пещера и Лесичово.

·         На 29.03.2018г.- с. Кръстава и с. Света Петка, община Велинград  

·         На 02.04.2018 г –   пунктовете в град Велинград  и с. Драгиново

·         На 16.04.2018г.   –  общините Батак, Брацигово и Белово

·         На 17.04.2018 г.  –  община Панагюрище

·         За град Пазарджик  раздаването ще започне на  04.04.2018 година, а  за селата в община Пазарджик  поетапно след 18.04.2018 г.

 

Раздаването ще продължи до 4 май и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и  мед – 1 кг .

В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени:

· Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон 2015/2016г.;

· майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;

· лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;

· лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;

· лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.

 

· Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.

· Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.                          

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК.

Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

Коментари