Институции Общество

Заплатите през третото тримесечие по-ниски от тези през второто, но по-високи от миналогодишните

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Третото тримесечие на 2019 г., спрямо предходното, приключва с намаление на средната работна заплата в областта и минимално увеличение на заетостта. По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), предоставени от  ТСБ-Юг, отдел „Статистически изследвания – Пазарджик”, за месец юли 2019 г. средната работна заплата в областта е била 933 лв., за август – 938 лв. и за септември – 976 лв. Спрямо. Второто тримесечие на тази година се отчита намаление с 4.6% (949 лв.). Спрямо същото тримесечие на 2018 г. обаче се отчита нарастване на средната месечна работна заплата с 8.2%. По показателя „средна брутна работна заплата“, за третото тримесечие на 2019 г. област Пазарджик се подрежда на 18-то място в сравнение с останалите области. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 704 лв., Стара Загора – 1 165 лв. и Варна – 1 162 лв.

В същото време данните показват увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (както в обществения, така и в частния сектор) към края на септември 2019 г. спрямо края на месец юни, като достигат 60.7 хиляди. В обществения сектор броят им е 13.5 хиляди, а в частния – 47.2 хиляди

Увеличение на наетите лица, макар и само с 0.2%, се отчита  и спрямо същия период на предходната година.

Коментари