Институции

Представиха мерки срещу горски пожари в курорта Цигов чарк

Цигов чарк „Нека заедно пазим гората от пожари!” Листовки със съвети за недопускане на пожари и други за реакция ако възникнат, имаха възможност да получат гостите на курорта „Цигов чарк”. Мерките бяха представени от зам.-министъра на земеделието и храните доц. Георги Костов и зам.-директора на Изпълнителната агенция по горите, инж. Красимир Каменов.

Пред журналисти зам.-министър Костов каза, че през следващата седмица ще бъде въведен уведомителен режим за стопаните, които почистват с огън стърнища и пасища, което е една от основните причини за възникване на горски пожари. Те ще бъдат задължени да уведомяват структурите на РДГ, противопожарните служби, както и общинските или областни служби „Земеделие” по места. Целта е този тип почистване да се следи и да се сведе рискът от пожар до минимум. Като цяло и през тази година най-честата причина за горски пожари остава небрежност – от земеделски стопани, туристи, непожарообезопасена техника и др. Зам.-министър Костов напомни, че средната скорост на разпространение на огън в спокойно време е около 22 км/ч., но при вятър тя може да надмине 70 км/ч. Възстановяването на декар опожарена гора пък може да струва 2000-3000 лв.

Костов добави, че в страната, по различни програми от Програмата за развитие на селските райони са изградени наблюдателни противопожарни кули, снабдени с най-модерна техника. Той уточни, че те покриват 8% от горските територии, основно защитени такива. В момента се изграждат още 9 кули в Югозападно държавно предприятие, които през следващия месец ще влязат в експлоатация, с което още 3% от територията ще бъде под такова наблюдение. Кулите сами по себе си не пазят от пожари и не ги гасят, а само дават съобщение при възникването им, добави зам.-министър Костов и допълни, че техниката в тях позволява наблюдаването и на други явления, включително извършването на незаконни практики, тъй като камерите са с висока разделителна способност. Зам.-министърът каза още, че по Програмата за развитие на селските райони в новия програмен период системата ще бъде унифицирана, за да се превърне от местна или регионална в национална. Доц. Костов обясни, че кулите дават също и метеорологични данни, като по този начин горите имат собствена система от метеорологични наблюдения и данни, което е важно при локална опасност от силен вятър, буря и пожар.

Зам.-министър Костов напомни, че през тази година в страната от пожари са засегнати около 8000 дка горски площи. Средно годишно в България това се случва в около 11 хиляди дка горски площи, или вече е достигната 2/3 от средната годишна стойност, а е минал едва месец от пожароопасния сезон.

Доброволци от Велинград раздадоха листовките сред гостите на курорта.

Коментари