Институции

Зам.-кметът Петър Петров поема Общината до избора на нов кмет

Пазарджик Зам.-кметът Петър Петров ще изпълнява временно длъжността кмет на Община Пазарджик до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет. Решението беше взето на последната за този мандат сесия на ОбС – Пазарджик. За 27 села от общината също бяха определени кметовете до избиране на нов кмет.

 

С изключение на село Синитево, всички останали села до избиране на кмет се поемат от дами. За първи път кметове ще избират и селата Крали Марко, Сбор, Тополи дол и Цар Асен. Съгласно Указ № 162/10.08.2015 г. на президента на Република България, населените места, които към деня на обнародването на указа имат население по постоянен адрес над 100 лица, придобиват статут на кметство. Към 10 август в Крали Марко има 147 лица с постоянен адрес, в с. Сбор – 210, в Тополи дол – 221 и в Цар Асен – 264.

Коментари