Институции

Заместник-посланикът на Германия посети Сърница

Написано от Вера Велева

Сърница

Гост на Община Сърница бе пълномощния министър г-н Йорк Шюграф – заместник посланик на Федерална Република Германия в България, съобщи кметът Неби Бозов. Той се е запознал отблизо с работата на общинска администрация и общински съвет, както и местните политически и обществени организации. "Обсъдихме програмата за развитие на общината, до каква степен тя отговора на обществените потребности, как местните административни структури взаимодействат с гражданите и клиентите и до колко местното самоуправление се справя с решаването на специфичните за малките населени места проблеми, каквато е и Община Сърница", коментира градоначаникът след края на срещата.

Обменен е бил опит между двете държави в областта на местното самоупрваление, като са споделени добри управленски и административни практики.

Коментари