Общество

Заетостта на хотелите през май намалява, по-ниски са и приходите

Пазарджик С 15% са намалели нощувките в хотелите от областта през месец май 2017 г., в сравнение със същия месец на предходната година. Това показват данни на Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик“. През този месец в областта са функционирали 55 места за настаняване с 2025 стаи и 4030 легла.

 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през май 2017 г. е 35 121- с 15.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 15.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

В обекти от тези категории през месеца са реализирани 84.7% от общия брой нощувки на български граждани и 83.7% – на чужди. Най-много от чуждите гости са били тези от Израел – 20.9%, следвани от Русия – 20.0% и бившата югославска република Македония – 6.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2017 г. в област Пазарджик  намаляват с 10.3% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 15 096. От всички пренощували лица 91.7% са българи, като по-голямата част от тях (82.9%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 256, като 84.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Приходите от нощувки през май 2017 г. достигат 1 637 154 лв., или с 16.6% по-малко сравнение с май 2016 година. Регистрирано е намаление на приходите както от български – със 17.4% , така и от чужди гости – с 12.3%.

Коментари