Институции

Жителите на община Пазарджик ще плащат по-ниски данъци за сградите и автомобилите

Написано от ПЗИНФО

Общинският съвет на Пазарджик прие днес предложението на кмета Тодор Попов за намаление на двата местни данъка. 36 от местните депутати одобриха намалението на данъка върху недвижимите имоти да бъде в размер на 15 %, а данъкът върху превозните средства да бъде намален за всички леки и товарни автомобили до 3,5 т. в размер на 10 %.

за последните 3 години общият облог от двата приходоизточника – данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства се е увеличил в следствие на новопридобити имоти и моторни превозни средства, като и от преоблагане в резултат на нормативни промени в ЗМДТ със сумата от 1 959 006 лв.

Сега намаляването на ставките на двата данък е във възможностите на общинския бюджет и ще осигури разполагаем доход на физически и юридически лица в размер на общо 1 002 073 лв. годишно.

За пореден път Попов обясни, че намалението е възможно, защото когато стартира Соларния парк на община Пазарджик в хазната ще има достатъчно финансов ресурс.

„С това решение ние искаме да покажем, че общината е отговорна, мисли за това как да комулира повече средства, посредство политики и собствени приходи. И от там аннатък тези средства ще позволят като тенденция ние да заплащаме по-малко местни данъци“, каза пред общинските съветници кметът Тодор Попов.

Коментари