Институции Общество

Жилищното строителство през четвъртото тримесечие намалява

Пазарджик През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 48 жилищни сгради с 65 жилища в тях и с 11 336 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 80 други сгради с 25 118 кв. м РЗП, съобщават от Териториално статистическо бюро – Юг.

 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 18.6%, жилищата в тях – с 45.4%, а общата им застроена площ – с 21.5%. намалява и броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради с 5.9%, докато разгънатата застроена площ се увеличава с 24.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 2%, броят на жилищата в тях – със 17.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 29.0 %, но разгънатата им застроена площ спада със 17.7%.

През третото тримесечие на 2016 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 32 жилищни сгради с 50 жилища в тях и на 37 други сгради с 28 254 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 13.5%, броят на жилищата в тях – с 43.8%, а общата им застроена площ – с 28.5%. Броят на започнатите други сгради се намалява със 7.5%, докато тяхната обща застроена площ се увеличава със 176.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. броят на започнатите жилищни сгради намалява с 11.1%Започнатите други сгради се увеличават с 8.8%.

Коментари