Институции Общество

Ефективна превенция за опазване на защитените територии от пожари отчита РИОСВ

Пазарджик В следствие на предприети мерки и засиления контрол за спазване  режимите в защитените територии, до момента, в четирите резервата в  обхвата на РИОСВ-Пазарджик не са регистрирани горски пожари, отчитат от екоинспекцията.

 

През месец юли пътеките за посетители в резерватите са оборудвани с инструменти (тупалки) и предупредителни табели „Не пали огън!“. Плановите проверки в резерватите „Мантарица“, „Дупката“ и „Беглика” не са констатираха нарушения на забранителните режими в тях. При извънредна проверка в резерват „Купена“ – м. „Стоилък“  са забелязани нарушители, извършващи незаконна сеч на букови дървета. На място са унищожени  три самара, използвани от нарушителите.

Експертите от направление „Биоразнообразие и защитени територии” са проверили и състоянието на защитеното дърво от вида бук в на територията  на ТП ДЛС „Ракитово“. Състоянието на дървото е добро, но има необходимост от нова табела за обозначаването му.

Коментари