Институции

ЕС финансира транспортирането на медицински стоки до България

Написано от ПЗИНФО

Над седем тона лични предпазни средства бяха успешно доставени в България благодарение на пилотна транспорта операция на Европейския съюз. Товарът съдържа над 500 000 защитни маски, закупени от България, като транспортните разходи са покрити от бюджета на Съюза.

Инструментът за спешна подкрепа помага за доставянето на жизненоважно медицинско оборудване там, където то е необходимо, и също така помага на държавите членки да транспортират медицински персонал или да приемат пациенти от други държави членки, засвидетелствайки по този начин европейска солидарност. След успешното доставяне до България на предпазни средства през следващите седмици ще бъдат предприети други операции, заяви комисарят, отговарящ за управлението при кризи, Янез Ленарчич.

Държавите от Европейския съюз вече могат да кандидатстват за допълнително финансиране чрез Инструмента за спешна подкрепа за транспортирането на стоки от първа необходимост, медицински екипи и пациенти, засегнати от коронавируса. Това финансиране допълва подкрепата, която вече е осигурена чрез Механизма на ЕС за гражданска защита, и доставките на предпазни средства, осъществявани чрез rescEU.

Коментари