Политика

ЕС поставя началото на нов европейски медицински корпус с цел по-бързо реагиране при извънредни ситуации

Брюксел, 15 февруари 2016 г.

Европейският съюз поставя днес началото на европейския медицински корпус, за да помогне при мобилизирането на екипи и оборудване в областта на медицината и общественото здраве в случай на извънредни ситуации в ЕС и извън него.

Чрез европейския медицински корпус държавите — членки на ЕС, и другите европейски държави, участващи в системата, могат да поставят на разположение медицински екипи и средства за бързо изпращане на място преди възникването на извънредна ситуация, като по този начин се осигурява по-бърза и по-предвидима реакция. Медицинският корпус може да включва екипи за спешна помощ, експерти за координация в областта на общественото здраве и медицината, подвижни лаборатории за биологична безопасност, самолети за медицинска евакуация и екипи за логистична подкрепа.

Рамката за европейския медицински корпус е част от новия капацитет на ЕС за спешно реагиране (известен също като „доброволен фонд“), създаден към Механизма за гражданска защита на ЕС. До момента Белгия, Германия, Испания, Люксембург, Нидерландия, Финландия, Франция, Чешката република и Швеция вече са предоставили екипи и оборудване за целите на доброволния фонд.

Контекст

Една от основните трудности при реагирането на епидемията от ебола беше необходимостта от бързо разгръщане на медицински персонал, както и нарасналите в резултат от това предизвикателства във връзка с логистиката и управлението. Това накара Германия и Франция да предложат, в края на 2014 г., инициативата „бели каски“, която положи основите на корпуса. Европейският медицински корпус вече е част от капацитета на ЕС за спешно реагиране.

Механизмът за гражданска защита на ЕС улеснява сътрудничеството при реакция на бедствия между 33 европейски държави (28-те държави — членки на ЕС, бившата югославска република Македония, Исландия, Норвегия, Сърбия и Черна гора). Турция също е в процес на присъединяване към Механизма. Тези участващи държави обединяват ресурсите, които могат да бъдат предоставени на засегнати от бедствия държави по целия свят. Когато Механизмът бъде задействан, чрез него се координира предоставянето на помощ в рамките на Европейския съюз и извън него. Европейската комисия управлява Механизма чрез Координационния център за реагиране при извънредни ситуации.

Капацитетът на ЕС за спешно реагиране („доброволен фонд“) беше създаден през 2014 г. с цел увеличаване на готовността и подобряване на реакцията на ЕС при бедствия, като той обединява редица предварително определени екипи и оборудване за оказване на помощ с цел изпращането им на място при операции за спешно реагиране по целия свят.

Европейският медицински корпус ще бъде също така и приносът на Европа към създадената под ръководството на Световната здравна организация Работна сила в случай на извънредна ситуация в областта на здравеопазването в световен мащаб.

Коментари