Институции

Енергоспестяването влиза в училище по проект

Пазарджик, Кочани Енергоспестяването и възобновяемите източници влизат в училищната програма, съобщават от Общинска администрация. Международният прокт „Растем заедно с ЕКО ресурси”, в който община Кочани, Република Македония и Община Пазарджик са партньори, е по Програма „Еразъм+” към ЕК.

 

Водещ партньор е Община Кочани. Другите партньори от Македония са ОУ „Раде Кратовче” и НПО „Сдружение в подкрепа на икономическото развитие”, и двете от град Кочани. От българска страна, освен Община Пазарджик, участват ОУ „Св. Климент Охридски” и РПО „Център за устойчивост и икономическо развитие”, Пазарджик.

Целта на проекта е с помощта на съвременни интерактивни средства за обучение на учениците от двете училища да се дадат начални познания и се създадат навици по енергийна ефективност и употреба на възобновяеми енегийни източници. За целта учениците са разделени на две групи – от 1 до 4 клас и от 5 до 8 клас.

В понеделник, 12 октомври, партньорските страни ще проведат работна среща в Община Пазарджик

Коментари