Институции Общество

Електронната винетка не следва автомобила при прехвърляне на собствеността върху него

Съгласно чл. 10в, ал. 3 от Закона за пътищата (ЗП) електронната винетка, издадена при условията на ал. 1 и 2, не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето.

 

Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство.

В случаите, в които лицето е уведомило АПИ за извършената продажба, от тях ще постъпва информация в Централно управление на Агенция за социално (ЦУ на АСП) подпомагане за анулиране на издадената електронна винетка, като това обстоятелство ще се отразява в Интегрираната информационна система. На основание чл. 10в, ал. 3 от ЗП, лицето има право да подаде заявление-декларация за издаване на електронна винетка при изпълнение на останалите условия от ЗП и Наредба №Н-19.

Допустимо е в посочените срокове лицата да уведомяват и дирекциите „Социално подпомагане” за настъпилите обстоятелства, като отговорният служител ще предприеме последващите действия за анулиране на електронната винетка.

ДИМИТРИЯ ГЪРДЕВА

ДИРЕКТОР РДСП – ПАЗАРДЖИК

Коментари