Политика

ЕК публикува предложение по търговските преговори между ЕС и САЩ

София, 6 ноември 2015 г.

Европейската комисия публикува днес своето предложение за глава, посветена на търговията и устойчивото развитие, включително по отношение на труда и околната среда, в текущите търговски преговори между ЕС и САЩ.

 

Предложената глава относно устойчивото развитие в ТПТИ съдържа най-амбициозните разпоредби по тези въпроси, предлагани някога на търговски партньор. Този подход е в съответствие в новата търговска стратегия на ЕС "Търговията — за всички", която има за цел да постигне по-отговорни търговски политики както в Европа, така и в световен мащаб.

Основната цел на тази глава е да се гарантира спазването на високите стандарти в областта на труда и околната среда както в ЕС, така и в САЩ, и съвместната работа за преодоляване на предизвикателствата на глобалната икономика, като например детския труд, здравословните и безопасни условия на труд, правата на работниците и защитата на околната среда. След като постигнем споразумение ЕС ще положи усилия да гарантира, че всички разпоредби от тази глава се спазват, прилагат и изпълняват.

„Търговията не е израз единствено на нашите икономически интереси, а и на нашите ценности. Ето защо предлагаме много амбициозен подход към устойчивото развитие в търговските преговори между ЕС и САЩ.“, заяви комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом

Коментари