България Институции

ЕК не прави класации на държавите по отношение на пътните злополуки

Написано от Вера Велева

През последните дни в редица български медии бяха цитирани данни, които създадоха изопачена картина на ситуацията със сигурността по пътищата в Европейския съюз и конкретно в България. Методиката на Европейската комисия за докладване и класиране на пътната безопасност се основава на смъртните случаи отнесени към броя на населението. В целия ЕС има ясна дефиниция на понятието "смъртен случай" и цифрите се проверяват старателно.

Според последните данни публикувани от Европейската комисия през ноември 2018 г., България е класирана на второ място в ЕС по брой смъртни случаи. Данните, цитирани вчера и днес в българските медии, се отнасят до пътни злополуки спрямо броя на населението. Тези данни идват от доклади на пътната полиция и последно бяха цитирани през април 2018 г. от Европейската комисия в публикувания Годишен доклад за пътните инциденти на Европейската служба за наблюдение на безопасността на движението по пътищата, на който се позовават българските публикации. Данните за броя на пътнотранспортните произшествия, докладвани от различните държави членки на ЕС, широко се разминават.

Всеки опит за подреждането на държавите по този показател би довел до изопачаване. Ето защо Европейската комисия никога не прави класации на държавите членки въз основа на данните за броя на пътните злополуки.

Коментари