Институции

Експерти: Ще ни глобяват за достъпа до информация, а не ни обучават!

В институциите в Пазарджишка област тепърва се запознават с новостите по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), а почти всички изтъкват, че са минавали никакво или почти никакво обучение за работа с приетия преди 15 години закон, съобщават от Програма „Достъп до информация“. Помолени за мнение те не само споделят, но и настояват, че е от изключителна важност да минат такова обучение, макар да няма изгледи да го получат.

Последните промени в ЗДОИ бяха обнародвани през декември 2015 г. и са в сила от 12 януари. Експертите от Областната администрация, Община Пазарджик, ОД МВР, Окръжния съд и РИОСВ-Пазарджик, например, изтъкват че обучението е ахилесовата им пета. Тъй като са второстепенни разпоредители с бюджета, а по министерствата не са заделени средства за обучение в Института по публична администрация или Института на правосъдието, те се запознават в движение с прилагането на новите изисквания. А те не са малко. От администрацията се очаква от 1 април вече да качва в интернет и да поддържа 17 категории информация от обществения сектор вместо досегашните 4, създава се изискване да се публикува онлайн и информацията от обществен интерес, която трябва да се съобщава по инициатива на органите на власт. Освен това ръководителите на администрациите се задължават да приемат списъци с допълнителни категории информация, подлежаща на оповестяване в интернет. Въвеждат се срокове за публикуване и наказания за неизпълнение на задължението.

„Защо не ни обучиха преди да ни сложат на пангара, където вече подлежим на глоби”, питат с тревога експерти.

Картината в страната е подобна, стана ясно на среща на координаторската мрежа на Програма „Достъп до информация”, с чието активно участие бяха изготвени и приети новите текстове в закона. Любопитното обаче е, че има администрации в страната, които са били уверени от същите тези министерства, че за тях е предвидено обучение по закона.

Субекти по закона вече са и институции като библиотеките и музеите. В РБ „Никола Фурнаджиев” очакват повече разяснения на предстоящото общо събрание на Българската библиотечно-информационна асоциация в края на март и на националната конференция през юни. Утехата на библиотекарите е, че имат изградени електронни навици – имат богат електронен каталог, който е на разположение онлайн през сайта на библиотеката, както и електронна картотека със статиите на всички абонирани вестници и списания. От години краеведската картотека също е поддържана в електронен вид.

По места са оптимисти, че ще се справят с новите изисквания, тъй като и без това качват голяма част от вече задължителната за публикуване информация, макар някъде до момента тя да е била само за вътрешно ползване. Специалисти обаче не крият очакванията си, че работата по новия ЗДОИ ще е трудоемка, а някои си признават, че в този му вид за тях той е неясен, защото не са юристи. Някои от тях очакват засилена активност по подаване на заявления заради новото изрично задължение да предоставят документи и по електронен път или чрез препращане към интернет адрес. Съществуват опасения, че срещу електронните заявления вече администрацията няма да може да изисква електронни подписи и това може да доведе до скок на заявленията.

Коментари