Институции

Експертите от РЗИ проверяват храненето на децата и учениците

Пазарджик Със старта на новата учебната година РЗИ Пазарджик започна реализиране на разпоредена от МЗ проверка на организираното хранене на децата и учениците в страната. Тя ще продължи до края на месец октомври и ще обхване ученически столове, бюфети, автомати за закуски и напитки на територията на училищата; детски заведения; обекти, в които се приготвя храна за децата /кухни и кухни-майки/.

 

Целта е да се проследи спазването на изискванията на Наредба №2/2013г., Наредба № 6/2011г. и Наредба № 37/2009г. за здравословното хранене на деца от 0 до 3г., от 3 до 7 г. и на учениците, да се  установят основните проблеми и, в дългосрочен план, да се постигне превенция на хронични незаразни болести сред младото поколение.

Лекари и експерти от РЗИ Пазарджик взеха участие в проведените на 10 и 11 септември годишни съвещания с директорите на учебните и детските заведения на територията на област Пазарджик, на което разясниха основните нормативни изисквания за здравословно хранене. Важен акцент е храната да е разнообразна и съобразена с възрастта на децата, а менютата да се изготвят с участието на медицински специалист. В случай че фирма кетъринг доставя храната, менютата следва да са съгласувани с медицинско лице от училищата и утвърдени от директора на учебното заведение.

При проверките на организираното хранене експертите от РЗИ ще проследяват съответствието на менютата с нормите за дневен енергиен и хранителен прием, спазването на  изискванията относно напитките, които могат да се предлагат и храните, чието предлагане не се допуска в бюфетите и автоматите за закуски и напитки в училищата.

Здравословното хранене на учениците се постига чрез осигуряване на пълноценна и разнообразна храна, ежедневна консумация на зеленчуци и плодове, достатъчен прием на мляко, млечни продукти и други богати на белтък храни, увеличаване консумацията на пълнозърнести храни и ограничаване приема на мазнини, захар и сол.

РЗИ Пазарджик

Коментари