Общество Политика

„Еко-Хидро-90″ ООД ще добива пясъци и чакъли от находище „Орешака“

Написано от ПЗИНФО

„Еко-Хидро-90″ ООД ще добива строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Орешака“, област Пазарджик. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, определяйки дружеството за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период концесионерът ще вложи над 2.9 млн. лв. за осигуряване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора са 3.5 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е община Пазарджик.

Коментари