Институции

Екоинспекторите провериха 61 обекта

Пазарджик

През март експертите на РИОСВ – Пазарджик извършиха 80 проверки в 61 обекта. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 57 предписания. За нарушения на Закона за управление на отпадъците на „Футзал България“ЕООД, гр. София – оранжерии за селскостопанска продукция в с. Мало Конаре – са съставени два акта. Единият е за неизпълнение на предписание – в котлите на оранжериите да се горят само разрешени горива. Вторият е за нерегламентирано съхраняване на отпадъци от каучук и пластмаса на територията на обекта, без да притежава нужното разрешително за дейности с отпадъци. За нарушение на Закона за водите – заустване на отпадъчни води без разрешително е съставен акт на свинефермата на „Свиком”АД  в с. Априлци.

РИОСВ-Пазарджик издаде и осем наказателни постановления. Санкционирани са нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за водите. За заустване на промишлени отпадъчни води със съдържание, превищаващо индивидуалните емисионни ограничения, са наложени три имуществени санкции от 1000 лв. Глобени са Полиграфическия комбинат в с. Лесичово, предприятие за консервиране и съхранение на плодове и зеленчуци в гр. Пазарджик и инсталацията за производство на ветеринарно-медицински продукти и хранителни добавки в гр. Пещера. На собственика на ваканционно селище „Ива“, яз. Доспат е наложена имуществена санкция от 2000 лв. по Закона за водите за това, че зауства в язовира отпадъчни води без разрешително. Глоба от 2000 лв. е наложена на кмета на Община Сърница за неизпълнено предписание – почистване на терени, замърсени с отпадъци. Кметовете на селата Побит камък и Медени поляни са глобени с по 1400 лв. Санкциите са за допуснати нерегламентирани замърсявания на брега и коритото на р. Доспатска и покрай общинските пътища, както и че не са създали необходимата организация за предотвратяване образуването на незаконни сметища. За извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства без разрешително е наложена имуществена санкция от 7000 лв. на собственика на „Латоре Авто“ЕООД –  Пазарджик.

В инспекцията бяха получени и три сигнала за защитени видове – мишелов, бял щъркел и горска ушата сова в безпомощно състояние. Птиците са изпратени за лечение и възстановяване в спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора

Коментари