Вашите сигнали

Екипът на Комплекс за социални услуги за деца и семейства допринесе за добрата градска среда в Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

По инициатива на Консорциум “Алианс за социално развитие-Пазарджик“ и с активното участие на екипа на Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр.Пазарджик, откритото пространство пред сградата на Комплекса бе облагородено.

Всичко бе извършено със собствен труд и превърнато в красиво място, което повишава настроението и носи ежедневна наслада както на работещите в сградата, така и на потребителите на социални услуги и на преминаващите през алеята граждани.

Коментари