Институции Общество

Една градина ще дежури по празниците

Пазарджик

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници е изготвен график за работата на общинските детски градини като за дежурна градина е определена ОДЗ „Юрий Гагарин”.  Детското заведение има готовност да приеме всички нуждаещи се деца, като директорите на детските градини имат ангажимента да оказват пълно съдействие за насочването и приемането им в дежурната детска градина

Временното преустановяване на дейността на детските заведения е съгласувано с родителите.

ГРАФИК

за работата на детските заведения на територията на град Пазарджик

за периода  28.12.2015 г. – 30.12.2015 г.

 

Детско заведение

Не работи в периода

1

ОДЗ “Здравец”

28.12.2015 г. – 30.12.2015 г.

2

ОДЗ “Снежанка”

28.12.2015 г. – 30.12.2015 г.

3

ОДЗ “Юрий Гагарин”

Дежурна градина

 

4

ОДЗ “Слънчо”

28.12.2015 г. – 30.12.2015 г.

5

ОДЗ “Калина Малина”

28.12.2015 г. – 30.12.2015 г.

6

ЦДГ “Дъга”

28.12.2015 г. – 30.12.2015 г.

7

ЦДГ “В.Терешкова”

28.12.2015 г. – 30.12.2015 г.

8

ЦДГ “Пролет”

28.12.2015 г. – 30.12.2015 г.

9

ЦДГ “Радост”

28.12.2015 г. – 30.12.2015 г.

10

ЦДГ “Върбица”

28.12.2015 г. – 30.12.2015 г.

11

ЦДГ “Зорница”

28.12.2015 г. – 30.12.2015 г.

 

Коментари