Криминално

Евстатиев ще обжалва ареста си в Пловдив

С определение № 11/25.01.2016 г. по касационно частно дело № 82/2016 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати прекратеното въззивно наказателно частно дело № 65/2016 г. на Пазарджишкия окръжен съд за разглеждане на Окръжен съд – гр. Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.

 

Производството пред ВКС е образувано по повод на разпореждане № 119/22.01.2016 г. на съдия от Пазарджишкия окръжен съд, постановено по в.н.ч.д. № 65/2016 г., с което делото е прекратено и изпратено на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа.

Делото пред Пазарджишкия окръжен съд е образувано по жалба от Иван Евстатиев срещу определението от 19.01.2016 г. на Районния съд – Панагюрище, с което спрямо него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”.

Съдиите от Окръжния съд – гр. Пазарджик, не могат да формират състав, с оглед на наличие на основанията по чл. 29, ал. 2 от НПК за отвеждането им от разглеждане на делото. Установено е, че обвиняемият Евстатиев е работил като прокурор в Районната прокуратура – гр. Пазарджик, бил е адвокат там, както и кмет на града. В тези му качества съдиите от Пазарджишкия окръжен съд са имали през годините чести контакти с него, а някои от тях – и лични познанства. В мотивите на определението на ВКС пише: „По тези съображения и за да се избегнат съмнения за предубеденост на съдебния състав, всички съдии, които са декларирали наличие на основанията по чл. 29, ал. 2 от НПК, са се отвели. Без пречки за участие в съдебния състав по делото са останали двама съдии, което изключва възможността Пазарджишкият окръжен съд да формира състав за разглеждане на в.н.ч.д. № 65/2016 г., поради което делото следва да се изпрати на друг, равен по степен съд”. /ВКС/

Коментари