Политика

Европейски референтни мрежи: в полза на пациентите с редки или слабо разпространени заболявания

София, 28 февруари 2017 г.

На 1 март новосъздадените европейски референтни мрежи, обединяващи 900 медицински екипа от цяла Европа, ще започнат работа. Тези мрежи са уникални и новаторски платформи за трансгранично сътрудничество между специалисти с цел диагностика и лечение на редки или слабо разпространени сложни заболявания.

24 тематични европейски референтни мрежи, обединяващи повече от 900 високоспециализирани здравни екипа от 26 страни, ще започнат работа по широк кръг проблеми — от заболявания на костите до хематологични заболявания, от рак при децата до имунна недостатъчност.

Обединяването на най-добрия експертен опит в ЕС в такъв мащаб ще бъде от полза ежегодно за хиляди пациенти със заболявания, изискващи особена концентрация на високоспециализирано здравно обслужване в области на медицината, в които експертният опит е рядкост.

В реч пред лекари, пациенти и представители на медиите в университетската болница в Льовен европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис заяви:

"Днес, на Европейския ден за борба с редките болести, ми е особено приятно да обявя старта на европейските референтни мрежи. Като лекар твърде често съм бил свидетел на трагични истории на живеещи в неведение пациенти с редки или сложни заболявания, понякога без точна диагноза и съответно лечение. Виждал съм как колегите ми изпитват трудности да помогнат, тъй като им липсва информация и възможности да се свържат с

други специалисти. Чрез тези мрежи ще бъдат свързани значителните знания и опит, които в момента са разпръснати в страните от ЕС. По този начин инициативата ще се превърне в осезаем пример за добавената стойност на сътрудничеството на равнище ЕС. Напълно съм убеден, че европейските референтни мрежи могат да облекчат живота на пациентите с редки болести и да проправят пътя към животоспасяващи и променящи живота им открития."

 

Коментари