Политика

Европейската комисия дава нов шанс за финансиране на отлични научни проекти

София, 12 октомври 2015 г.

Европейската комисия започна нова инициатива, даваща шанс за осъществяване на отлични научни проекти, за които не е достигнало финансиране по рамковата програма на ЕС за научни изследвания "Хоризонт- 2020".

 

ЕК ще отличава такива проекти с Печат за високи постижения. Това ще е знак за качество, който се присъжда на обещаващи проекти, предложени по програма „Хоризонт 2020“, на които не е било отпуснато финансиране поради бюджетни ограничения, но са получили висока оценка в рамките на взискателния и независим процес на оценяване. Така ЕК ще се насърчи техният достъп до различни източници на финансиране, като например европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и други национални или регионални инвестиционни програми.

 Европейските комисари за регионалната политика Корина Крецу и за изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш дадоха старт на инициативата по време на Дните на отворените врати "Европейска седмица на регионите и градовете", която се провежда в Брюксел.

Коментари