Институции Общество

Евродеск мултиплаер – Пазарджик и ОИЦ – Пазарджик отбелязват Европейска година на младежта 2022 г. и Деня на Европа

Написано от ПЗИНФО

На 9 май 2022 г., от 11:00 часа, на площад „Константин Величков“, Евродеск мултеплаер – Пазарджик и Областен информационен център – Пазарджик организират открита приемна по повод 9-ти май Ден на Европа и Европейска година на младежта 2022 г..

Мрежата „Евродеск“ е създадена от Европейската комисия (ЕК) за подкрепа на Програма „Еразъм+“, която има за цел да подпомага разпространението на информация по въпросите на образованието и на младежта, да повишава осведомеността относно европейските възможности и насърчава младите хора да станат активни граждани. Мрежата „Евродеск“ се управлява от национални партньори, за България национален партньор по мрежата е Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Целта на кампанията е да се популяризират младежките информационни услуги на мрежата Eurodesk, работата на Евродеск мултиплаер – Пазарджик на местно ниво, както и възможностите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Събитието на 9-ти май е насочено към всички заинтересовани страни на територията на гр. Пазарджик и област Пазарджик, на което освен информация посетителите на открита приемна ще получат и рекламни материали от Евродеск мултеплаер – Пазарджик и Областен информационен център – Пазарджик.

Коментари