Институции

Д-р Данчо Гурдев е новият управител на ‘МБАЛ- Велинград’ ЕООД

Написано от ПЗИНФО

Със свое Решение №134/26.05.22г., Общински съвет- Велинград избра да повери управлението на лечебното заведение на д-р Гурдев, който спечели конкурса за избор на управител. Конкурсът стартира с Решение №32/24.02.22г. на местния законодателен орган, който е и принципал на общинската болница.

Комисия в състав- Председател: Емил Моллов – общински съветник, секретар: Радослав Димов – общински съветник, Натали Видаркинска- Клинчева – директор Дирекция ‘АДУС’ в ОбА-Велинград, д-р Цветелина Спиридонова- заместник-председател на Българска болнична асоциация и д-р Хюля Шериф- ИД Директор на РЗИ-Пазарджик, след проведени три етапа, класира на първо място в конкурса д-р Данчо Гурдев и излезе с предложение той да бъде избран да управлява общинската болница.

Д-р Гурдев от 2 години е анестезиолог –реаниматор в ОАИЛ на МБАЛ- Велинград. Работил е в няколко големи лечебни заведения на територията на Пловдив и Пазарджик.
Завършил е медицина в МУ- Пловдив през 2017г. Придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение през 2021г., а в началото на 2022г. завършва курс по Здравен мениджмънт.

‘’Това, което направи впечатление на комисията, е че д-р Гурдев има доста смели и иновативни виждания за развитието на болницата през следващите 3 години. Вярвам, че е време лечебното заведение да има дейно управление, което да работи и да осъществи своята стратегия. Затова предлагам на всички общински съветници да подкрепим това решение и да дадем шанс на болницата да се развива!’’- това заяви, в заседателната зала, председателят на комисията г-н Емил Моллов.

Д-р Гурдев благодари на общинските съветници за техния вот: ‘’Вашата подкрепа означава много за мен! Последните две години бяха тежки и нестабилни, предвид честата смяна на управителите.
Благодаря за гласуваното доверие! Надявам се да оправдая Вашия избор и заедно да работим за развитието на едно достойно здравеопазване във Велинград и региона!’’

Коментари